Peamised arvud

  • Asutatud: 1922
  • Töötajate arv: 200
  • Aastakäive: 150 miljonit eurot
  • Toode: pakendusmaterjalid
  • Turud: põllumajandus (85%), tööstuslik (15%)
  • Peakontor: Groningen, Holland
  • Tütarettevõtete asukoht: 18 Euroopa, USA, Kanada
  • Laopinda: 40.000 m²

 NNZ, sinu partner pakenduslahendustes alates aastast 1922!