Why NNZ packaging?

  • Worldwide coverage
  • Focus on local
  • Broad portfolio
  • Innovative trendsetter
  • Customized packaging
  • Reliable & ethical
  • Sustainable & social-minded
Infonõue

Jätkusuutlikkus

NNZ, rahvusvaheline ettevõte. Selle töötajad loovad pakenduslahendusi klientidele põllumajandussektoris. Alates 1922. aastast põhineb meie edu kestvate partnerlussidemete loomisel töötajate, klientide ja tarnijatega. Et seda koos kogeda ja edendada, keskendume jätkusuutliku plavormi loomisele.

Ülemaailmne võrgustik – NNZ on sotsiaalne ja turupõhise suunitlusega ettevõte, mille otseseks eesmärgiks on luua pakenduslahendusi oma klientidele puuviljade, juurviljade ja tööstuse sektoris ülemaailmse võrgustiku abil. See väljendub jätkuvalt meie töö tulemuses: pakendamise võrgustik!

Keskendumine kohalikule – NNZ-l on rahvusvaheline ettevõtete võrgustik, millega tehakse koostööd enam kui 50 riigis üle kogu maa, nii hangete, müügi kui ka toodete ja turgude arenduse alal. Vaatamata NNZ rahvusvahelisele orienteeritusele jääb meie põhimõte endiseks: keskendume kohalikule! Selle põhimõtte abil loob keskse juhtimisega kord tingimused, milles erinevad NNZ üksused saavad toimida müügi, logistika, teeninduse ja otseturunduse osas optimaalselt.
 

Pikaajaline partnerlus – NNZ on arendanud jätkusuutlikkust alates selle rajamisest 1922. aastal. Ettevõtte peamine tolleaegne toode – džuut – on selle kohta hea näide, kuid ka personalipoliitika keskendus sellel ajal pikaajalistele partnerlussuhetele NNZ, selle töötajate, klientide ja tarnijate vahel.

Jätkusuutliku platvormi loomine – et seda veel enam kogeda ja propageerida, keskendub NNZ jätkusuutliku organisatsiooni loomisele meie personalipoliitika, sisekorra, arendatavate ja turustatavate toodete ning partneritesse ja keskkonda suhtumise abil. Leiame, et meie ettevõtte tuleviku suhtes on väga tähtis töötada pidevalt välja pakenduste uuendusi ning järgida kvaliteedistandardeid, mis puudutavad värskete puuviljade, juurviljade ning teiste toidutoodete pakendamist, ja ka olulisi keskkonnaga seotud standardeid.

NNZ, sinu partner pakenduslahendustes alates aastast 1922!
 

NNZ kohta

NNZ is a multinational company owned and run by the family Boot since 1922. Its employees create packaging solutions for their clients in the fresh produce and industrial market. In 1922 NNZ started trading jute bags from 'Pakhuis Libau' in Groningen (The Netherlands), the start of a family business with international ambitions.
Today, NNZ has grown into an organisation with more than 250 employees, serving clients from offices in Austria, BeNeLux, Canada, Denmark, Norway, Germany, Italy, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, South Africa, United Kingdom, USA.
In close cooperation with our partners in 40 other countries NNZ provides packaging solutions to a worldwide customer base.