Miks NNZ pakendid?

  • Üleilmne esindatus
  • Keskendumine kohalikule
  • Lai tootevalik
  • Uuenduslik suunanäitaja
  • Kohandatud pakendid
  • Usaldusväärne ja eetiline
  • Säästlik ja sotsiaalse meelsusega
Infonõue

Jätkusuutlikkus

NNZ, rahvusvaheline ettevõte. Selle töötajad loovad pakenduslahendusi klientidele põllumajandussektoris. Alates 1922. aastast põhineb meie edu kestvate partnerlussidemete loomisel töötajate, klientide ja tarnijatega. Et seda koos kogeda ja edendada, keskendume jätkusuutliku plavormi loomisele.

Ülemaailmne võrgustik – NNZ on sotsiaalne ja turupõhise suunitlusega ettevõte, mille otseseks eesmärgiks on luua pakenduslahendusi oma klientidele puuviljade, juurviljade ja tööstuse sektoris ülemaailmse võrgustiku abil. See väljendub jätkuvalt meie töö tulemuses: pakendamise võrgustik!

Keskendumine kohalikule – NNZ-l on rahvusvaheline ettevõtete võrgustik, millega tehakse koostööd enam kui 50 riigis üle kogu maa, nii hangete, müügi kui ka toodete ja turgude arenduse alal. Vaatamata NNZ rahvusvahelisele orienteeritusele jääb meie põhimõte endiseks: keskendume kohalikule! Selle põhimõtte abil loob keskse juhtimisega kord tingimused, milles erinevad NNZ üksused saavad toimida müügi, logistika, teeninduse ja otseturunduse osas optimaalselt.
 

Pikaajaline partnerlus – NNZ on arendanud jätkusuutlikkust alates selle rajamisest 1922. aastal. Ettevõtte peamine tolleaegne toode – džuut – on selle kohta hea näide, kuid ka personalipoliitika keskendus sellel ajal pikaajalistele partnerlussuhetele NNZ, selle töötajate, klientide ja tarnijate vahel.

Jätkusuutliku platvormi loomine – et seda veel enam kogeda ja propageerida, keskendub NNZ jätkusuutliku organisatsiooni loomisele meie personalipoliitika, sisekorra, arendatavate ja turustatavate toodete ning partneritesse ja keskkonda suhtumise abil. Leiame, et meie ettevõtte tuleviku suhtes on väga tähtis töötada pidevalt välja pakenduste uuendusi ning järgida kvaliteedistandardeid, mis puudutavad värskete puuviljade, juurviljade ning teiste toidutoodete pakendamist, ja ka olulisi keskkonnaga seotud standardeid.

NNZ, sinu partner pakenduslahendustes alates aastast 1922!
 

NNZ’st

NNZ on puu- ja köögivilja- ning tööstussektori klientidele mõeldud pakenditele spetsialiseerunud rahvusvaheline ettevõte. 1922. aastal asutatud pereettevõte on kasvanud ligi 250 töötajaga organisatsiooniks, millel on oma filiaalide ja partnerite laiaulatuslik ülemaailmne võrgustik.

Selle võrgustiku tugevus seisneb suutlikkuses suurendada oma konkurentsivõimet. Nagu NNZd, iseloomustab meie võrgustiku partnereid säästlikkus ja sotsiaalsus, juhtiv koht oma valdkonnas, kliendikesksus, uuenduslikkus, suunanäitamine, paindlikkus ja läbipaistvus, usaldusväärsus ja eetilisus.

NNZ jaoks on töötajad meie parim vara. Oleme veendunud, et see toob kaasa suurema loomingulisuse ja jõudluse ning see on meie klientide, tarnijate ja teiste sidusrühmade jaoks ülimalt oluline. Meie eesmärk on töötada väga isiklikul alusel, kirglikult ja nauditavalt vastavalt plaanile, mille oleme koos teinud. Meie moto on: „Koos on parem”. Koos pakume oma klientidele säästlikke kohandamisvõimalusi, logistikalahendusi ja uuenduslikkust läbi koos loomise.

Me suudame seda vajadust täita tänu tütarettevõtetele strateegilistes asukohtades erinevates riikides. Töötame koos oma klientide ja mitmekülgse professionaalide meeskonnaga; materjalide, toidutehnoloogia, graafilise disaini ja turu-uuringute valdkonna spetsialistidega. Koos töötame välja kohandatud tooteid alates kontseptsioonist kuni turule toomiseni. Pakume igale lülile ahelas kliendispetsiifilisi, nutikaid lahendusi!

Meie standardne tootevalik: võrkkotid, jutekangast kotid, paberpakendid, kootud PP kotid, kiled, fooliumid, alused, topsid, ämbrid, suurkotid ja kaubaaluste stabiliseerimismaterjalid. NNZ pakub ka kohandatud pakendeid. Kohaldame oma kõigile pakenditele kõrgeimaid säästlikkuse, tõhususe ja toiduohutuse standardeid. Seeläbi saavad meie kliendid kasu meie suurepärastest ostutingimustest ja kvaliteetsetest toodetest.