Miks NNZ pakendid?

  • Üleilmne esindatus
  • Keskendumine kohalikule
  • Lai tootevalik
  • Uuenduslik suunanäitaja
  • Kohandatud pakendid
  • Usaldusväärne ja eetiline
  • Säästlik ja sotsiaalse meelsusega
Infonõue

Customized Packaging Solutions

NNZ is passionate about developing ‘customized packaging solutions’ in close cooperation with its customers and partners.

The role of packaging

People often do not realize it, but packaging makes a contribution to sustainability. Fruit and vegetables are protected in the packaging and therefore lasts longer and prevents food wastage. Without packaging transporting food around the globe would not be economically feasible.

Developing sustainable 'customized packaging solutions'

NNZ invests in the development of new packaging and packaging concepts in collaboration with 'partners'. Our partners with whom we develop ‘customized packaging solutions’ are packaging houses of fresh produce, retail chains, material and machine suppliers, universities and research institutes. NNZ has a central 'marketing innovation team', consisting of an innovation manager, a packaging technologist, a designer and an online marketer. This team supports the various countries in marketing their current portfolio and developing sustainable ‘customized packaging solutions'.

Together with the business unit managers in the countries this team monitors and acts upon developments in the markets, materials, machinery, and consumer behavior. The NNZ team connects to the customer for a briefing, where after the sales representative, packaging technologist and marketers develop a design, using best materials, machinery, and consumer acceptance. Our material expertise covers the broad portfolio of packaging material: jute, paper, plastics, laminates and packaging made from biodegradable materials. The ultimate goal being to provide the customer with the optimum packaging or packaging concept: a 'customized packaging solution'.

In addition, we continuously work to develop sustainable packaging materials and technologies, which have less impact on the environment and ensure a longer shelf life.

International network with 'focus on local'

The desire for sustainable packaging solutions is uniform. There are of course differences within the countries we serve, because each country has its own product range, specific logistics processes and consumer preferences. Our support in the areas of marketing and innovation is matched to this diversity: "focus on local '. For example, we worked with our offices in Spain and Germany on a product (Flow-Fresh ®), which allows packaged strawberries to be more resistant to temperature fluctuations in the logistics chain. The same product is used in Germany for the same purpose, for tomatoes on the vine. For Austria we have developed in a retail jute package for potatoes, as consumers in Austria have a strong preference for this durable natural material.

NNZ’st

NNZ on puu- ja köögivilja- ning tööstussektori klientidele mõeldud pakenditele spetsialiseerunud rahvusvaheline ettevõte. 1922. aastal asutatud pereettevõte on kasvanud ligi 250 töötajaga organisatsiooniks, millel on oma filiaalide ja partnerite laiaulatuslik ülemaailmne võrgustik.

Selle võrgustiku tugevus seisneb suutlikkuses suurendada oma konkurentsivõimet. Nagu NNZd, iseloomustab meie võrgustiku partnereid säästlikkus ja sotsiaalsus, juhtiv koht oma valdkonnas, kliendikesksus, uuenduslikkus, suunanäitamine, paindlikkus ja läbipaistvus, usaldusväärsus ja eetilisus.

NNZ jaoks on töötajad meie parim vara. Oleme veendunud, et see toob kaasa suurema loomingulisuse ja jõudluse ning see on meie klientide, tarnijate ja teiste sidusrühmade jaoks ülimalt oluline. Meie eesmärk on töötada väga isiklikul alusel, kirglikult ja nauditavalt vastavalt plaanile, mille oleme koos teinud. Meie moto on: „Koos on parem”. Koos pakume oma klientidele säästlikke kohandamisvõimalusi, logistikalahendusi ja uuenduslikkust läbi koos loomise.

Me suudame seda vajadust täita tänu tütarettevõtetele strateegilistes asukohtades erinevates riikides. Töötame koos oma klientide ja mitmekülgse professionaalide meeskonnaga; materjalide, toidutehnoloogia, graafilise disaini ja turu-uuringute valdkonna spetsialistidega. Koos töötame välja kohandatud tooteid alates kontseptsioonist kuni turule toomiseni. Pakume igale lülile ahelas kliendispetsiifilisi, nutikaid lahendusi!

Meie standardne tootevalik: võrkkotid, jutekangast kotid, paberpakendid, kootud PP kotid, kiled, fooliumid, alused, topsid, ämbrid, suurkotid ja kaubaaluste stabiliseerimismaterjalid. NNZ pakub ka kohandatud pakendeid. Kohaldame oma kõigile pakenditele kõrgeimaid säästlikkuse, tõhususe ja toiduohutuse standardeid. Seeläbi saavad meie kliendid kasu meie suurepärastest ostutingimustest ja kvaliteetsetest toodetest.