Konduktiivne FIBC / Big-Bag

NNZ pakub elektrolüütilist FIBC / Big-Bag konteinerit, mis on kooskõlas vastava EN-IEC-normi 61340-4 viimase versiooniga. NNZ elektrolüütilist FIBC / Big-Bag konteinerit võib kasutada turvaliselt ATEXi järgi liigitatud keskkondades. NNZ pakub B- (piirmine pinge <6kV) ja C-tüüpi (maandatav) FIBC / Big-Bag konteinereid.