Pakendus transpordiks

Nii transportijad kui ka kliendid peavad saama olla kindlad, et tooted transporditakse turvalisel ja vastutustundlikul viisil.
Tõstealuse stabiliseerimiseks pakub NNZ libisemisvastaseid plaate, nurklaudu, kandeplatvormi võrke ja venivat kilet.
Et kindlustada ja kaitsta veokites transporditavat laadungit, pakub NNZ Top-Guard® i pakkimispuidu kotte ja kaitseplaate. Transpordi käigus koguneva niiskuse imamiseks pakub NNZ Liqui-Sorb® i.