Peamised arvud

  • Asutatud: 1922
  • Töötajate arv: 230
  • Aastakäive: 155 miljonit eurot
  • Toode: pakendusmaterjalid
  • Turud: põllumajandus (80%), tööstuslik (20%)
  • Peakontor: Groningen, Holland
  • Tütarettevõtete asukoht: 24 Euroopa, USA, Kanada
  • Laopinda: 50.000 m²

 NNZ, sinu partner pakenduslahendustes alates aastast 1922!