SDG 12

ÜRO eesmärgid NNZ: SAE 12

Tagada jätkusuutlikud tarbimis- ja tootmistavad

Säästev tarbimine ja tootmine aitavad oluliselt kaasa üleminekule vähese CO2-heitega ja rohelisele majandusele.

 

Ülemaailmne tarbimine ja tootmine – maailmamajanduse liikumapanev jõud – toetuvad looduskeskkonna ja ressursside kasutamisele viisil, millel on planeedile jätkuvalt hävitav mõju. Igal aastal läheb hinnanguliselt kolmandik kogu toodetud toidust – 1,3 miljardi tonni väärtuses,ligikaudu 1 triljonit dollarit – tarbijate ja jaemüüjate prügikastidesse mädanema või halva transpordi- ja koristustavade tõttu riknema. Säästev tarbimine ja tootmine aitavad oluliselt kaasa üleminekule vähese CO2-heitega ja rohelisele majandusele.

 

NNZ aitab kaasa konkreetsele SAE-le 12.5; 2030. aastaks vähendada oluliselt jäätmeteket ennetamise, vähendamise, ringlussevõtu ja korduskasutamise kaudu:

 

1. Jätkame oma partnerite nimel energiatõhusate ja seega süsinikdioksiidi vähendavate pakendimaterjalide ja kontseptsioonide edendamist ja kujundamist;

 

2. Facilitating sustainable packaging choices to minimize food waste and environmental impact: NNZ disseminates its #rethink approach to allow customers to make a fact base sustainable choice of packaging materials;

 

3. Ettevõtte ostupoliitika

  • Säästlike pakendivalikute hõlbustamine, et minimeerida toidujäätmeid ja keskkonnamõju: NNZ levitab oma #rethink lähenemisviisi, et võimaldada klientidel teha faktipõhiselt jätkusuutlikku pakkematerjalide valikut;
  • Tarnijad peaksid olema oma äritegevuses läbipaistvad ning andma meile täpset ja täielikku teavet oma äripoliitika, tegevuste ja toodete kohta, mis on meie jätkusuutlikkuse seisukohast olulised;
  • Tarnijad peavad järgima kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju riigis, kus nad tegutsevad;
  • Tarnijad peavad tagama oma toodete sobivuse ja ohutuse inimtoiduks. Need peavad vastama meie kvaliteedi- ja toiduohutuse kriteeriumidele tooraine ja muude koostisosade, uuringute ning tootmis- ja pakkimisprotsesside osas. Tarnijad peavad suutma kinnitada, kas NNZ-le tarnitavad tooted sisaldavad geneetiliselt muundatud koostisosi;
  • Lisaks peaksid tarnijad järgima turustamis- ja märgistamisnõudeid, mis on määratletud seaduses ja NNZ poolt. NNZ jätab endale õiguse kontrollida tarnijate tegevust selles osas. Usume koostöösse oma tarnijatega ja väärtustame pikaajalisi suhteid. Oleme valmis tegema koostööd oma tarnijatega, et saavutada toimivad ja rahuldavad lahendused igal üksikjuhul;
  • Tarnijad hoiavad NNZ-d kursis iga tellimuse valmistamise kohaga. Jätame endale õiguse lasta kolmandatest osapooltest audiitorid igal ajal ette teatamata külastada kõiki meie kaupu tootvaid tehaseid ning tarnijad lubavad kolmandatest osapooltest audiitoritele juurdepääsu sellistele tehastele, et tagada tarnijate tegevusjuhendi järgimine. Lisaks võivad NNZ esindajad sel eesmärgil teha väljakuulutatud auditeerimiskülastusi kõikidesse meie kaupu tootvatesse tehastesse ning tarnijad lubavad neile esindajatele tehastesse juurdepääsu;
  • NNZ või NNZ-d esindav kolmandast osapoolest audiitor järgib mõistlikult võimalikul määral tarnijate avalikustatud tehase eeskirju ja eeskirju seoses ohutuse ja hügieeniga. Auditeid tehakse üks kord aastas, välja arvatud eriliste asjaolude korral.

 

4. Ettevõtte kvaliteedijuhtimise poliitika

Kvaliteedi osas on NNZ eesmärgiks olla pakendilahenduste eelistatud partneriks. Tagame toodete järjepidevuse kvaliteedi ja toiduohutuse osas. Meie jaoks on kvaliteedinäitajaks see, kui tagasi tuleb klient, mitte toode. Selle täitmiseks täiustame pidevalt äri-, tootmis-, klienditeeninduse ja kvaliteediga seotud süsteeme ja protsesse vastavalt kõikidele ettevõtte tegevusele kehtivatele seadustele ja määrustele ning äritegevuse kõikidele juriidilistele ja eetilistele aspektidele:

  • Meie sertifitseeritud kvaliteedisüsteemid tugevdavad meie alust meie protsesside ja kvaliteedisüsteemide pidevaks täiustamiseks. Selle tõhusust vaadatakse üle ja kinnitatakse andmete- ja faktipõhiste seotud tööriistade abil. Meie töövahendid: GFSI ja ISO9001 vastavus, keskendumine esmakordsele õigele ülesannete täitmisele ja nõuetele vastavale vähendamisele, kasutades algpõhjuste analüüsi ja parandusmeetmeid;
  • Meie organisatsioonialased teadmised, ressursid, võimalused ja tooted võimaldavad meil muuta kvaliteedist meie ja meie klientide konkurentsieelise. Meie töövahendid: Töötajate oskusi täiustatakse pidevalt hariduse ja koolituse kaudu ning me oleme One NNZ, mis tähendab, et teeme koostööd ülemaailmses mastaabis ning rakendame oma NNZ väärtusi ja kvaliteedistandardeid kõiges, mida teeme;
  • Keskendume oma klientide vajaduste ja ootuste äratundmisele avatud ja ausa suhtluse kaudu, et luua pikaajaline usalduslik partnerlussuhe. Oleme pühendunud rahulolevate klientide loomisele, pakkudes kõrgeimaid kvaliteedi- ja teenusestandardeid. Meie töövahendid: Klientidelt tagasiside küsimine tulemuslikkuse ja rahulolu kohta; kogume tagasisidet asjaomastelt sidusrühmadelt ning teostame oma äritegevust alati eetiliselt ettevõttesiseselt ja -väliselt.
Tuvastame jätkusuutlikud võimalused ja kirjeldame tegelikke kohustusi.
MIKS NNZ PAKENDIVÕRK?
ÜMBERKUJUNDAMINE

Jätkusuutlikkus
Ülemaailmsed strateegilised lahendused
Teerajaja
Usaldusväärne ja eetiline

TÕELINE KOOSTÖÖ

Pikaajalised partnerlussuhted
Meeskonnatöö
#Rethink innovation#Rethink innovation (Mõtle uuendused ümber)
Täielik teenuselogistika

KOHANDATUD LAHENDUSED

Sõltumatu nõustamine
Uuenduste ülevaated
Kliendikesksus
Kaubamärgi portfoolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Olge kursis viimaste arengutega. Liituge meie uudiskirjaga

"*" näitab nõutud väljasid

Kuidas me teie andmeid käsitleme? Lugege meie privaatsusavaldust. Saate nende meilide tellimuse igal ajal tühistada.